Crowdfunding behaalt gestelde doel!

Het crowdfunding-project voor de realisatie van de papieren versie van het prentenboek heeft het minimale doel bereikt: 2400 euro. Mocht u nog mee willen doen: het is nog mogelijk om deel te nemen aan het project tot 7 mei.

Graag wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit project: het is echt fantastisch dat er zoveel mensen zijn die dit project steunen.

Hoe gaat het verder?

Inmiddels heb ik besprekingen gehad met mijn contactpersoon voor de drukker. Er zijn verschillende opties mogelijk om het boek iets luxer uit te voeren. Voor welke opties gekozen wordt, is afhankelijk van het eindbedrag en dat is duidelijk op 7 mei.

Verder wordt er nu hard gewerkt aan een de opmaak van het boek zodat de drukker hiermee uit de voeten kan. Voor de boekpresentatie zijn nog niet alle details bekend maar de datum is alvast geprikt: 28 juni 2014. Hierover binnenkort meer informatie op deze site.